Mine je pokračováním z červeného pískovce v provozu 200 let výkopu.

číst dál

Oddělení vkladů hornictví a lomového kamene "červený pískovec", byla zřízena koncesi č. 10/98 ze dne 28.10.98 a pokračování v provozu 200 let těžby.
 

Spolupráce s Akademií hornictví a hutnictví

AGH byla navázána spolupráce s námi v této...

0

let na trhu

0

tun těžil pískovec

0

realizace jednotlivých děl

0

zaměstnané profesionály

Mám dotaz?
potřebují radu nebo individuální cenu?

Kontakt

ocenění inwidualne

po dobu několika hodin

konzultace

telefonní

zkušení konzultanti

zákazník

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Náš tým
červený pískovec

NÁVŠTĚVA ZE SVĚTA

den TÝDEN měsíc rok